Cẩm thảo dịch xoang tán có tốt không?

One comment on “Cẩm Thảo Dịch Xoang Tán Có Tốt Không?

  • mình bị xoang đến nay được hơn 10 năm, mình rất khổ sở mỗi khi chuyển mùa, mình điều trị rất nhiều loại thuốc chạy chữa rất nhiều nơi mà không khỏi, những từ khi dùng thuốc cẩm thảo dịch xoang tán mình đã đỡ rất nhiều, dường như bây giờ không còn thấy xoang quay lại nữa

    Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng thẻ và thuộc tính HTML :<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>