Hồng Liên

0888 533 350


Chính sức khỏe mới là sự giàu có thực sự, không phải vàng và bạc. Ai cũng biết điều này, nhưng cuộc sống bận rộn khiến mọi người vô tình quên đi cách chăm sóc sức khoẻ của bản thân mình. Đã tốt nghiệp và có bằng Dược Sĩ và đang làm việc tại công ty Siêu Thị Sống Khoẻ, có thể không nhiều nhưng Hồng Liên tin tưởng rằng mình biết thông tin nào, sản phẩm nào và cách ăn uống, thói quen nào là tốt nhất cho khách hàng của mình.

Danh sách bài đã viết

Không có bài viết nào trong mục này!